Fierens Anke


Persoonlijke informatie
Anke Fierens
Jachthoornlaan 25
2970 's-Gravenwezel
Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
5e Schepen : milieu, mobiliteit en sport
Bestuurslid
Opticien-optometrist
Schepencollege
Gemeenteraad
Afdelingsbestuur
Gezin
Leefmilieu
Senioren
Vrouw & Maatschappij
Waar sta ik voor?

Ik wil er mét CD&V voor zorgen dat onze inwoners ademruimte blijven hebben. Letterlijk door open ruimtes te beschermen, groenbehoud te verzekeren en de heraanleg van de doortochten (Kerkstraat en Turrnhoutsebaan) door beide gemeenten. Figuurlijk door de zorg en bekommernis aan te zwengelen om onze vergrijzende bevolking op te vangen in een degelijk zorgnetwerk en het aanbod van betaalbare éénsgezinswoningen. Een uitbreiding van de kinderopvang is noodzakelijk om jonge ouders werk en gezin beter te laten combineren. 

Uiteraard wil ik mij verder blijven inzetten voor het milieu in onze groene gemeente; omwille van mijn ervaring de afgelopen 6 jaar. Ook gezinnen en senioren kunnen blijven rekenen op mijn aandacht.