Lieve Struyf


Persoonlijke informatie
Lieve Struyf
Kraanstraat 14
2970 Schilde

Gehuwd, twee dochters, 1 kleinzoon

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
3e schepen
senioren, gezondheid, gezinnen, welzijn,
ontwikkelingssamenwerking
Schepencollege
Gemeenteraad
Afdelingsbestuur
OCMW - welzijn
Vrouw & Maatschappij
Waar sta ik voor?

Waar ik de afgelopen 6 jaar hard aan gewerkt heb, blijft mijn grootste prioriteit: het bevorderen van het welzijn van onze senioren op vlak van zorg, huisvesting, gezondheid en zinvolle ontspanning. Voor onze gezinnen met kinderen werk ik graag verder aan een kindvriendelijke gemeente met voldoende veilige buitenspeelmogelijkheden en aan de ondersteuning van ouders bij hun opvoedingstaak.


Koopkracht vs Leefkracht

Als OCMW-voorzitter in een ‘rijke’ gemeente als Schilde, heb ik de afgelopen jaren het aantal gezinnen dat in moeilijkeden geraakt door een opstapeling van schulden, schrikbarend zien toenemen.

Vooral zeer hoge energiekosten en de hoge kostprijs van huur- en koopwoningen doen steeds meer mensen de das om.

 

Het valt ook op dat de nieuwe armoede steeds meer hardwerkende mensen treft, vaak met een voltijdse baan, die door tegenslagen in hun persoonlijk leven getroffen worden: partnerverlies, faillissement, ziekte, …maar ook door een moeilijk te beheersen uitgavenpatroon.

Er is duidelijk iets aan de hand. De steeds dieper wordende kloof tussen rijk en arm; daar kan je niet meer naast kijken.

 

Wat me vooral ook zorgen baart is dat het inkomen uit arbeid en de pensioenen de trend van de stijgende prijzen van basisbehoeften als wonen, energie, voeding, etc.  helemaal niet kunnen bijhouden.

Je zou er toch vanuit moeten kunnen gaan dat voor mensen met een voltijdse baan een basisbehoefte als wonen geen probleem zou mogen vormen. Toch blijkt dat er vaak tot 30% of meer van een inkomen opgaat aan huisvesting, zeer opvallend ook bij jongeren.

Voor mensen met een laag inkomen blijft er dan amper nog voldoende over om te overleven.

 

De laatste jaren werden we om de oren geslagen met het begrip ‘koopkracht’,  alsof veel kunnen - en moeten - kopen dé weg zou zijn naar meer welvaart.

Ik spreek liever over het optrekken van de ‘leefkracht’ van mensen, wat betekent dat we er meer over moeten waken dat mensen via hun inkomen uit arbeid of hun pensioen in staat moeten zijn om hun leefkwaliteit op peil te houden.

 

Ik wil meehelpen aan een beleid dat mensen ervan weerhoudt om steeds maar meer te consumeren van wat veel te duur is en vaak overbodig; ten voordele van de kracht van mensen om hun leefkwaliteit op peil te houden.

Een belangrijke rol is hier ook weggelegd voor bedrijven. Die moeten meer worden gestimuleerd in ethisch ondernemen; waarbij er zorgvuldig wordt bewaakt dat winstmarges worden omgezet in welvaartsbevorderende initiatieven en investeringen die het algemeen belang ten goede komen.

Lieve Struyf