Bestuursnota


zaterdag, 8 februari, 2014
Bestuursnota

Het college van burgemeester en schepenen werd bij de opmaak van de bestuursnota voor een aantal bijzondere uitdagingen geplaatst. Enerzijds veroudert de bevolking van Schilde wat het nemen van maatregelen noodzakelijk maakt. Anderzijds staan de gemeentelijke financiën onder druk. Een financieel gezonde gemeente met een evenwichtige bevolkingspiramide en ruimte voor nieuwe beleidsmaatregelen was dan ook het streefdoel.

De speerpunten van de bestuursnota kunnen als volgt samengevat worden:

Ruimtelijke ordening: 

het gemeentebestuur voert een streng en rechtvaardig beleid met betrekking tot het verstrekken van vergunningen en het handhavingsbeleid. Het bestuur zorgt voor meer rechtszekerheid om een uniforme behandeling te garanderen voor alle  anvragers. De verkavelingsstop blijft gehandhaafd. Er komt een nieuw GRS (GemeentelijkRuimtelijk Structuurplan) en nieuwe RUP’s (Ruimtelijke UitvoeringsPlannen) voor de dorpskernen, KMO-zone, Lindencentrum, Schildestrand en het Moer. Het groene karakter van Schilde – ‘s-Gravenwezel zal daarin bewaakt worden. In de dorpskernen wil het bestuur ‘inbreiden’, maar er zal voorrang gegeven worden aan grondgebonden woningen met tuin, om zo deze kernen aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen met kinderen.

Wonen: 

het gemeentebestuur wil een beleid voeren waarbij Schilde en ‘s-Gravenwezel aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen met kinderen. De verplichtingen van het grond- en pandendecreet om sociale en betaalbare woningen te realiseren, worden nagekomen. Het bestuur voert een premie in om het wonen voor jonge gezinnen in de dorpskernen aan te moedigen.

Cultuur: 

het gemeentebestuur realiseert het nieuw gemeenschapscentrum. De bibliotheek moet uitgroeien tot een hedendaagse en aangename ruimte waar alle doelgroepen hun plaats vinden.

Sport: 

het gemeentebestuur realiseert een sporthal in Schilde en onderzoekt de mogelijkheden voor sportinfrastructuur in ’s-Gravenwezel.

Financiën:

het gemeentebestuur voert een zuinig beleid en wil, ondanks de uitdagingen waarvoor we staan, financieel gezond houden.

Communicatie en inspraak: 

het bestuur informeert alle (betrokken) inwoners bij grote projecten en betrekt hen om zo een breed draagvlak te creëren voor belangrijke beleidskeuzes en investeringen.

Mobiliteit: 

het gemeentebestuur voert alle projecten, die in de pijplijn zitten, onverkort uit om zo het comfort en de veiligheid van de (zwakke) weggebruiker te verhogen. Ook nieuwe projecten zullen worden opgestart. Er is ook aandacht voor een doortastend handhavingsbeleid.

Jeugd: 

de Chirojongens krijgen prioritair een nieuw dak boven het hoofd. Het bestuur vindt uitgaan en fuiven in de eigen gemeente belangrijk.

Milieu: 

het gemeentebestuur gaat voor het behoud van het groene karakter van de gemeente. Waardevolle landschappen en natuur mogen niet verdwijnen ten gunste van private initiatiefnemers en ontwikkelaars.

Sociaal beleid:

Schilde moet een warme gemeente zijn voor iedereen. Het bestuur investeert daarom in voorzieningen voor senioren, in kinderopvang en in een aangepaste ondersteuning voor alle mensen die het moeilijk hebben.

KLIK HIER OM DE VOLLEDIGE BESTUURSNOTA TE LEZEN

 

 

 

 

Documenten