Dit mag u verwachten van uw bestuur.


dinsdag, 1 januari, 2013
Dit mag u verwachten van uw bestuur.

Burgemeester Dirk Bauwens en zijn partijgenoten in het schepencollege hebben het druk om zich in te werken in het gemeentebeleid. “Er komt heel wat informatie op ons af. Gelukkig kunnen we rekenen op de hulp van onze CD&V-coalitiepartners en van de diverse gemeentelijke diensten”, zegt hij.

Bauwens wil een transparant beleid voeren met inspraak van de bevolking. “We werken nu aan een beleidsakkoord, dat de basis wordt van onze beleidsnota die we in primeur aan de gemeenteraad gaan voorstellen. Betaalbaar wonen in groene en veilige dorpskernen behoort tot onze prioriteiten.”

Prioriteiten

  • Het groene karakter en eigenheid van dorpskernen bewaren
  • Het huisvestingsbeleid daarop afstemmen en wonen betaalbaar houden
  • Verbondenheid creëren door bouwen van gemeenschapscentrum en sportinfrastructuur
  • De verkeersveiligheid/ mobiliteit verbeteren door onder meer fietspaden aan te leggen
  • Een zuinig financieel beleid voeren

 

Lees meer