JONGCD&V kamt GAS-reglement uit


woensdag, 19 maart, 2014
JONGCD&V kamt GAS-reglement uit

JONGCD&V kamt GAS-reglement uit: Onlangs overhandigden de CD&V-jongeren een speciale GAS-kam aan burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) en schepen van jeugd Steven Dietvorst (CD&V). Hiermee kunnen zij het GAS-reglement symbolisch uitkammen.

“We vragen het schepencollege om verstandig met het GAS-reglement om te springen. GAS kan een handig instrument zijn om zwerfvuil en nachtlawaai aan te pakken, maar we moeten verkeerd gebruik van GAS-boetes vermijden”, licht Orry Van de Wauwer toe.

In het GAS-reglement van Schilde ligt de focus hoofdzakelijk op het bestrijden van milieuoverlast, zonder ridicule overtredingen zoals in sommige andere gemeenten het geval is, benadrukt schepen Dietvorst. Sinds 1 januari kan dit reglement uitgebreid worden naar  14-jarigen. JONGCD&V is hier geen voorstander van. Jongerengemeenteraadslid Aart Van Oekelen zal vanuit de gemeenteraad waken over de invulling van het GAS-reglement. “Ook normaal jongerengedrag mag niet beboet worden. Preventief optreden is hier de boodschap. Verder willen we dat de jeugdraad betrokken wordt bij de opmaak van het GAS-reglement”, besluit Orry. De burgemeester en schepen Dietvorst laten weten dat JONGCD&V niets te vrezen heeft: het schepencollege heeft de oproep van JONGCD&V goed ontvangen en zal het GAS-reglement niet uitbreiden naar veertienjarigen.