Bij het begin van de afgelopen bestuursperiode werd ook een meerjarenplan 2014 - 2021 opgemaakt. Je kan het hiernaast aanklikken & bekijken. 

De toelichting bij het meerjarenplan verduidelijkt de inhoud van het meerjarenplan en wordt altijd bij het meerjarenplan gevoegd. Dit zowel bij de vaststelling ervan door de gemeenteraad als bij de verzending naar de toezichthoudende overheid.

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het financiële evenwicht.

De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire doelstellingen worden expliciet getoond. De andere beleidsdoelstellingen maken deel uit van het overige beleid. Ze worden niet vermeld in de strategische nota, maar de financiële vertaling ervan wordt uiteraard wel meegenomen in het meerjarenplan.