Cado of cadeau?

 De CADO is een kleinschalig opvanginitiatief voor hulpbehoevende mensen jong of oud.

Gemotiveerd verzorgend personeel en vrijwilligers staan klaar voor hulp bij de dagelijkse activiteiten zoals koken, een gezellige babbel, krant lezen, kaarten, boodschappen doen, in de tuin werken,...

Men brengt er een gezellige tijd door, en de mantelzorger kan een beetje op adem komen.

In onze gemeente met zijn vergrijzende bevolking is de CADO een belangrijke thuisdienstverlening om mantelzorgers te ontlasten en langer thuis kunnen blijven. Een opname in een woonzorgcentrum kan hierdoor vermeden worden.

Omdat er voor Schilde slechts subsidies zijn voor één CADO, was het belangrijk om deze vergunningsaanvraag snel in te dienen.

Ons OCMW-raadslid Marleen Struyf nam het initiatief en agendeerde de oprichting op de OCMW-raad van 22 november 2018. Haar vraag werd positief onthaald en de OCMW-raad beslistte om een vergunning aan te vragen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Helaas merkten we dat de nieuwe bestuursploeg dit dossier uit het oog verloren was.....

Om hen te prikkelen om dit mooie initiatief verder uit te werken, vroeg Marleen op de OCMW-raad van 18/2/2019 om vaart te zetten met de erkenningsaanvraag.

En ja: er werd naar onze bezordheid geluisterd want kort nadien werd de draad weer opgepikt!

De erkenningsaanvraag werd ondertussen ingediend, en hopelijk krijgt Schilde er binnenkort een mooi cadeau/cado bij!

Wij volgen het alvast op de voet op!

 

  • Gezondheid & welzijn
  • Zorg