Een paar maanden geleden lieten we U weten dat - op initiatief van de CD&V-fractie in de OCMW-raad - beslist werd om het huidige seniorenlokaal aan de serviceflats 'Molenerf' uit te bouwen tot een volwaardig ontmoetingscentrum voor alle Schildense senioren.

Ondertussen zijn de werken aan de Molenstraat op kruissnelheid: we verwachten dat dit sociale bouwproject tegen het komende voorjaar reeds afgerond zal zijn !
Samen met de eerste lentebloesems zal dus ook het nieuwe ontmoetingscentrum voluit tot bloei kunnen komen.

Met de uitbreiding van dit seniorenlokaal in de Molenstraat willen wij een aangename ontmoetingsplaats creëren. Het wordt een trefpunt waar alle Schildense senioren op ongedwongen wijze met elkaar in contact kunnen komen.
Bij het ontwerp werd veel belang gehecht aan het creëren van een grote multifunctionele ruimte. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers kan hier in de nabije toekomst een ruim aanbod aan activiteiten plaatsvinden: voordrachten, cursussen, animatie, tentoonstellingen, info-sessies, seniorengym, muziek, dans, ...
Om deze vrijwilligerswerking te ondersteunen heeft het OCMW ondertussen een vrijwilligerscoach aangeworven.

In de cafetaria met een zonnig buitenterras zullen onze gepensioneerden terecht kunnen voor een gezellige babbel.
Het vernieuwde en uitgebreide seniorenlokaal zal op langere termijn ook ruimte bieden aan onze seniorenverenigingen om het totaalaanbod van activiteiten te versterken.

Indien U interesse heeft om het vrijwilligersteam van het OCMW te versterken, kan U contact opnemen met de vrijwilligerscoach van het OCMW - tel. 03/383.62.18 - socialedienst@ocmwschilde.be)

Marleen Struyf
OCMW-raadslid